Branş ProgramlarıBranş Programları

İngilizce

Artı Destek AnaOkulunda, 3 4 ve 5 yaş gruplarımızda Bilişsel Öğrenimi esas alan “Playway teaching method” (oyunlarla öğretme metodu) uygulanmaktadır. Bu method,çocukların erken yaşta drama yapabilme,şarkı söyleme, günlük iletişim kurma ve çok daha fazlası gibi çok sayıda etkinliği barındırır.  Böyle bir öğrenme yönteminin çocuğun herhangi bir baskı olmadan arkadaşça bir ortamda dile maruz kalmasını sağlar ve erken yaşta dil öğrenimi sağlam bir temel atar. Okulumuzda, İngilizce bir ders gibi düşünülüp  ezberletilmesini değil, çocukların ilerleyen eğitim hayatı boyunca İngilizceden soğumamalarını ve İngilizceyi oyunlarla gizil öğrenimlerini destekler.

At the Artı Destek Preschool, the "Playway Teaching Method" based on cognitive learning is applied in our age groups of 3, 4 and 5 years. This method includes a multitude of activities that children can play such as drama, sing, exercise daily communication and much more from early years of age upward. Such a learning method ensures that the child is exposed to the language in a friendly environment without any pressure,thus basing to the learning language at an early years of age. Our preschool never suggests to consider English as a lesson and memorize it,  prevents that the students pull away from language lessons  throughout their education term, supports the latent learning.

Almanca

Anaokulunda almanca eğitimi ikinci yabancı dil olarak oyun ve etkinliklerle öğretilmektedir. Ders içeriğinde almanca dili oyunlar,resim ve boyamalar ile pekiştirilir. 1 lisan bir insan ise 2 lisan iki insan perspektifi ile çocuklarımız çift dilli olarak yolun en başından eğitim görmektedir. Çocukları sıkmadan ve onların yaşlarına uygun olarak eğlenceli hale getirerek öğrenmelerini sağlamak nihai amacımız.

Deutsch wird als 2. Fremdsprache in unserem Kindergarten mit Spiele und Aktivitäten gelehrt. Inhalt des Deutschunterrichts wird mithilfe von Spiele, Bilder und Malen gefestigt. Wenn 1 Sprache ein Person ist, werden unsere Kinder mit der Perspektive von 2 Sprachen und zwei Personen zweisprachig erzogen. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Kinder lernen, ohne langweilig zu sein und es ihrem Alter entsprechend unterhaltsam zu machen.

Steam Fen

STEM, Science (Fen Bilimleri), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) alanlarını kapsayan yaklaşımdır. STEM eğitimi okul öncesi dönemden başlayarak doktoraya kadar tüm eğitim kademelerinde verilebilir. Türkiye'de uygulanan Okul öncesi eğitimi müfredat programı, özgürce ve bilimsel olarak düşünebilen, yapıcı, yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Programa göre erken çocukluk eğitimi, çocukların hayal güçlerini geliştirmeye, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitimdir.

Steam Matematik

Artı Destek Anaokulu’nda matematik dersinde çocuklara kazandırmak istediğimiz kazanımların bazıları sayılar ve sayma, rakamlar ve basit düzey işlemler , parça ve bütün ilişkisi , karşılaştırma , geometrik şekiller , mekanda konum olarak söylenebilir. Biz bu kazanımları çocuklarımıza her zaman bir oyun , bir etkinlikle öğretiyoruz. Bu sayede çocuklar hem hiç sıkılmamış oluyor hem de farketmeden hazırbuluşluklarına bu kazanımları eklemiş oluyoruz.

GÖRSEL SANATLAR

Sanat,çocuğun bütünsel gelişimini destekleyen,estetik,yaratıcılık ve ruh dünyasının dışa yansıtma şekli denebilir.Başlangıçta soyut bir kavram olarak algılansada ,yaparak-yaşayarak öğrenmenin getirdiği fiziksel ve ruhsal gelişim oğlanüstü bir boyuttadır.Çocuklar görsel olgunluğa ulaşırlar,farklılıkları ve benzerlikleri idrak ederler. Görsel bellekleri gelişir. Organlar arasında ilişki kurarlar. El-göz-beyin kordinasyonunun gelişimlerine katkı sunar. Alet ve malzeme farklarını ve kullanmayı öğrenirler. Karşılaştırma yapmayı, çok boyutlu düşünmeyi uygulamalı öğrenirler, en önemlisi iç dünyasını çizdikleri şeliller ve renklerle çok net yansıtırlar.Sanat duyuların ve duyguların etkin kullanımı ile ortaya çıkar.Böylece çocuğun yaşamsal bir parçası olduğu,eğitim ile güçlendirilebileceği görülmektedir.

DRAMATİK OYUN

 Yaratıcı drama çalışmalarında kullanılan en önemli araç oyundur. Bu yönüyle yaratıcı drama, çocuğun uyum, iletişim, yaratıcılık yönlerini ortaya çıkartması açısından çok önemli bir rol oynamakta. Yaratıcı drama yöntemiyle çocuk bilgiyi arayarak, paylaşarak, keşfederek bulur. Öğrenme sürecine çocuğun etkin şekilde katılabilmesi için, duyularını, düş gücünü, imgelem yetisini devreye sokar. Çocukların yanlış yapma, eleştirilme korkusu olmadan kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmelerini sağlar. Tekrar tekrar deneme cesareti kazanır. Hayatı bir anlamda yeniden canlandırır ve kendi tepkilerini görme fırsatı elde eder. Bu çocuğun hem içsel yolcuğuna hem de sosyal çevresi ile dışsal yolculuğa emin adımlarla yürüyebilmesinin prova adımlarıdır. Yaratıcı drama etkinlikleri ile çocuklar, düşünme, konuşma, dinleme ve anlama becerilerini kazanmaktadırlar. Çocuklar, dil becerilerini yaratıcı drama çalışmaları sırasında grupla kurduğu etkileşim sonucunda doğal yollarla geliştirmektedir. Drama etkinlikleri sırasında çocuk, sözel iletişimi başlatarak, karşılıklı diyaloglar kurar, doğal etkinlikler sayesinde çocuk sesinin tonunu, yüksekliğini, alçaklığını ve hızını ayarlayabilir. Canlandırmalara ilişkin sözlü ve sözsüz olarak kurduğu etkileşim, onun iletişim ve dil becerisini zenginleştirir. Yeni kavramlar öğrenme imkânına sahip olurlar. Çocuklar, bu etkinliklerde yer alırken, düşünme, konuşma, dinleme, anlatma ve beden dili kullanımı becerilerini de kazanır.

YOGA

Çocuk yogası derslerinde kullanılan öyküler,çocuğun kendine olan öz saygısını ve güvenini geliştirmeye yarar. Çocuklar  ,yoga  derslerinde başka bir arkadasi ile kıyaslamadan; bedeni,düşünceleri  sebebiyle yargılanmadan,rekabetsiz bir ortamda kendi kişiliklerini,düşüncelerini ve yaratıcılıklarını ifade ederler.Çocuk yogası dersleri ,çocuklarımıza bedensel olduğu kadar duygusal ve zihinsel farkındalık verir. Amacımız, kendisiyle ve çevresiyle barışık ve mutlu çocuklar yetiştirmektir.

Satranç

Çocuklar satranç oyunu ile etkin bir düşünme pratiği içinde olur.  Hamle düşünür, oyun kurgular, nasıl yanıt alacağını hesaplar. Yeni sözcük ve kavramlarla tanışır, taşları tanıyıp onları nasıl hareket ettireceğini, sabırlı olmayı, kuralları, rakibe saygılı olmayı öğrenir.

BEDEN EĞİTİMİ

Okul öncesinde anaokulu ve kreş gibi kurumlarda eğitim alan çocuğun

bu eğitimlerin yanı sıra beden eğitimi alarak bedensel gelişiminin

desteklenmesi gerekmektedir. Okul öncesi dönemde yapılan beden

eğitimi çocuğun kas gelişimini dikkat çekici düzeyde geliştirmektedir.

 Kaslarının gelişmesiyle çocuklar yürüme, sıçrama, tırmanma gibi kaba

motor becerilerinin gelişiminde de ilerleme kaydetmektedir. Dolayısıyla,

okul öncesi dönemde kaba motor becerilerini iyi geliştiren çocuklar

hareket düzeyi arttığı için daha çok hareket etme ve keşfetme eğiliminde

olmaktadır. Çocuğun kaslarının gelişmesiyle ve spor aktivitesi sırasında

sosyalleşmesiyle kendine duyduğu özgüven artmaktadır.

Özgüveninin artması çocuğun ilkokul döneminde kendini iyi ifade

edebilmesini ve derslerinde başarılı olabilmesini sağlamaktadır. 

Zumba

Zumba, geleneksel anlamda spor yapma kalıplarının dışında, eğlenerek dans eşliğinde egzersiz yapmayı sağlar.

Zumbanın faydalarından biri koordinasyonu yükseltmesidir. Pek çok figürü barındıran zumba, dansla müziğin ritmine uymak, kol ve bacak hareketleri arasındaki uyumu korumak konusunda başarı sağlar.

Zumba, çocuklarda sosyal, psikolojik, zihinsel, fiziksel ve bireysellik gelişimini sonuna kadar destekleyen bir egzersiz sistemidir.

Bizler de çocukların ritim duyguları gelişirken aynı zamanda da onlar farketmeden egzersizlerini de yaptırıyoruz.

Beden Perkusyon

Beden Perküsyonu, ellerin ayakların bedenle birlikte vurmalı bir enstrüman olarak kullanıldığı bir alandır. Müzik ve Hareketin tam da ortasında yer alır. Çalanın da çalınanın da aynı kişi olması, beden perküsyonunun benzersiz bir özelliğidir: “Kendin Kendini Çal”ma süreci “ben”in “beden”le olan ilişkisinde ritim-müzik-hareket-dil aracılığıyla bir kendini ve ötesini keşfetme, fark etme yolculuğuna dönüşmektedir. Bu kendini keşfetme sürecinde yerçekimi aracılığıyla, kendimizi akışa bırakmayı öğreniriz adım adım. Çocuklarımızla birlikte, beden perküsyonu dersimizde, bedenimizi müzikle birlikte yeniden keşfe çıkıyoruz.

At the Artı Destek Preschool, the "Playway Teaching Method" based on cognitive learning is applied in our age groups of 3, 4 and 5 years. This method includes a multitude of activities that children can play such as drama, sing, exercise daily communication and much more from early years of age upward. Such a learning method ensures that the child is exposed to the language in a friendly environment without any pressure,thus basing to the learning language at an early years of age. Our preschool never suggests to consider English as a lesson and memorize it,  prevents that the students pull away from language lessons  throughout their education term, supports the latent learning.

Müzik

Anaokulumuzda, müzik eğitimi kapsamında, çevredeki sesleri tanıma, ayırt etme, araştırma, ritim çalışmaları, şarkı söyleme, hareket ve dans, müzikli öykü gibi bir çok çalışmaya yer verilir.

İşitsel algı eğitimiyle çocukta odaklanma, yoğunlaşma gibi beceriler de kazandırılır.

Anaokulumuzda, diğer tüm branşlarda olduğu gibi müzikte de , oyunla eğitim verilir.

Ritim eğitim ile, denge, dikkat, tepki, kaba ve ince motor becerileri gelişirken, el, ayak, baş, göz, beden koordinasyonu sağlanır. 

 

Branş Programları